Įmonių reorganizavimo centras

versloraktas@gmail.com

 
 


Reorganizavimo ir pertvarkymo paslaugų kainos 

Pilno paketo reorganizavimo dokumentų parengimas ir visos su tuo susijusios konsultacijos mūsų kontoroje kainuoja nuo 800 iki 1200 eurų, priklausomai nuo reorganizavimo sudėtingumo (įmonių dydžių, akcininkų skaičiaus ir pan.).  Žemiau mūsų paslaugų kainodara pateikiama detaliau.


Taikoma kainodara

Kliento pasirinkimu taikome vieną iš dviejų kainodaros metodų:

  • valandinį įkainį;
  • fiksuotą kainą. 

Su kiekvienu klientu yra aptariamas abiems pusėms labiausiai priimtinas variantas, Pastoviems klientams taikome nuolaidas.


Valandinis įkainis

Šiuo atveju reorganizavimo ir/ar pertvarkymo paslaugų kaina yra apskaičiuojama pagal paslaugas teikiančio specialisto laiko sąnaudas, skirtas kliento pavedimui vykdyti, dauginant iš valandinio įkainio. 

Dažniausiai šis metodas taikomas nestandartiniams reorganizavimams ar pertvarkymams, kurių apimtis bei trukmę sunku prognozuoti. 

Gali būti susitarta, kad klientas įsipareigoja mokėti specialistui už paslaugas pagal valandinį įkainį, tačiau ne daugiau, nei sutartą sumą už konkretų pavedimą. Klientui šis modelis naudingas tuo, kad išlaidos už konkretų pavedimą niekada neviršys numatytų "lubų", o specialistas prisiima visą riziką dėl darbų apimties.

Valandinis įkainis gali būti nuo 40 iki 60 eurų už vieną teisinio darbo valandą. Kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo pavedimo sudėtingumo ir apimties, susitariama dėl individualaus valandinio įkainio tarifo.  


Fiksuota kaina

Pagal šį modelį klientas įsipareigoja mokėti specialistui iš anksto sutartą sumą už paslaugas, į kurias įeina visi sutarti reorganizavimo ar pertvarkymo darbai. 

Šis modelis klientui naudingas tuo, kad jam iš anksto žinoma paslaugų kaina, į kurią įeina neribotas kiekis konsultacijų, o specialistas prisiima riziką dėl darbų apimties, todėl sąskaita niekada nebus didesnė nei iš anksto sutarta kaina. 

Dažniausiai šis metodas taikomas standartiniams darbams, kuriems numatyti fiksuoti įkainiai, ir kurių apimtis bei trukmę galima prognozuoti.


Fiksuotos kainos tarifai:


Reorganizavimo ir/ar pertvarkymo konsultacijos

Konsultacija


Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Vienkartinė konsultacija telefonu, iki 20 minučių

  

nemokamai

  

Telefonu konsultuojama tik reorganizavimo ir/ar pertvarkymo klausimais

Konsultacija specialisto biure, iki pusės valandos

  

30 eurų

  

Sutarus dėl fiksuotos kainos už reorganizavimo ar pertvarkymo dokumentų parengimą, su tuo susijusios konsultacijos nemokamos 

  

Konsultacija specialisto biure, iki vienos valandos

  

50 eurų

  

___ „___

  

Konsultacija specialisto biure, iki pusantros valandos

  

65 eurai

  

___ „___

  

Konsultacija specialisto biure, iki dviejų valandų

  

80 eurų

  

___ „___

  

Įmonių reorganizavimo ir/ar pertvarkymo ir/ar įstatinio kapitalo dydžio keitimo dokumentai

Veiksmo pobūdis

  

Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Įmonės (AB, UAB) įstatinio kapitalo dydžio didinimas arba mažinimas 

  

150-300 eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

Parengiama - Įmonės valdymo organų sprendimai, skelbimai, pranešimai, akcijų pasirašymo sutartys, nauji įstatai ir visi kiti reikalingi dokumentai  

  

Privataus  kapitalo įmonės pertvarkymo visų dokumentų parengimas

  

200-400 eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

Parengiama - Pertvarkymo sąlygų projektas, pertvarkomos įmonės valdymo organų sprendimai, skelbimai, pranešimai, nauji įstatai ir visi kiti pertvarkymui reikalingi dokumentai

  

Pilno arba dalinio valstybės ir/ar savivaldybių kapitalo įmonės ar įstaigos pertvarkymo visų dokumentų parengimas

  

500-1000 eurų,priklausomai nuo sudėtingumo

  

  ___ „___

  

Privataus kapitalo įmonių reorganizavimo (jungimo, skaidymo, atskyrimo) visų dokumentų pilno paketo parengimas

  

800-1200 eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

Reorganizavimo sąlygų projektas, reorganizuojamų ir dalyvaujančių reorganizavime įmonių valdymo organų sprendimai, skelbimai, pranešimai, nauji įstatai, turto ir prievolių priėmimo – perdavimo aktai, darbo sutarčių pakeitimai ir visi kiti pertvarkymui reikalingi dokumentai

  

Pilno arba dalinio valstybės ir/ar savivaldybių kapitalo įmonių jungimo, skaidymo, atskyrimo visų dokumentų parengimas

  

1500-3000  eurų, priklausomai nuo sudėtingumo

  

___ „___

  


Atstovavimas

Atstovavimo pobūdis

  

Kaina/įkainis

  

Pastabos

  

Institucijose ir organizacijose

  

50 eurų/1 valanda

  

Valstybinės įstaigos, notarų biurai,registrų centrai ir pan., pagal poreikį, kliento pageidavimu

  

Akcininkų susirinkimuose, pasitarimuose, valdybų posėdžiuose

  


50 eurų/1 valanda

Reorganizuojamose ar pertvarkomose įmonėse, pagal poreikį, kliento pageidavimu .