Įmonių reorganizavimo centras

versloraktas@gmail.com

 
 


Reorganizavimo ir pertvarkymo patirtis

Mūsų centro nariai turi keliolikos metų patirtį, rengiant ir vykdant įmonių bei kitų juridinių asmenų reorganizavimo ar pertvarkymo projektus. 


Asmenys, esantys mūsų centro nariais, dalyvavo vykdant tokius stambius reorganizavimo projektus, kaip SPAB “Lietuvos energija” reorganizavimas skaidymo būdu, atskiriant respublikos šilumos ūkį, (1997 m.) - reorganizavimo projekto ekspertizė ir konsultacijos reorganizavimo eigos klausimais. o taip pat AB “Būtingės nafta”, AB “Mažeikių nafta” ir AB “Naftotiekis” reorganizavimas jungimosi būdu: prie AB “Mažeikių nafta”, kuri tęsia veiklą, prijungtos akcinės bendrovės “Būtingės nafta” ir “Naftotiekis”, kurios po reorganizavimo baigė veiklą, (1998 m.) – parengtas Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių “Būtingės nafta”, “Mažeikių nafta” ir “Naftotiekis” reorganizavimo įstatymo projektas, parengtas reorganizavimo projektas, parengti trys LR Vyriausybės nutarimų projektai ir teiktos konsultacijos reorganizavimo eigos klausimais.

  

              Kiti mūsų centro narių patirties pavyzdžiai


Reorganizavimas

Iki 2016 metų įvykdyti reorganizavimai

 • AB “Jonavos pieninė” prijungimas prie AB “Beržų kompleksas”  - reorganizavimo projekto parengimas ir konsultacijos reorganizavimo eigos klausimais.
 • Akcinės bendrovės “Šiaulių energija” reorganizavimas skaidymo būdu, atskiriant nuo jos rajoninius padalinius, kurių pagrindu steigiamos naujos bendrovės - konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.
 • Akcinės bendrovės "Alytaus šilumos tinklai" reorganizavimas atskyrimo būdu - konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.
 • Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos reorganizavimas, optimizuojant jos struktūrą - konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.
 • Uždarosios akcinės bendrovės "SAVEL" reorganizavimas atskyrimo būdu - konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.
 • UAB "SK IMPEX SERVICE CENTER" ir UAB "Sundora" reorganizavimas prijungimo būdu - konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.
 • UAB "Kretingos komunalininkas" reorganizavimas atskyrimo būdu - konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.
 • UAB "Fatum investicija" ir UAB "Autosundora" reorganizavimas prijungimo būdu - konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.
 • UAB "Eisrega" reorganizavimas, atskiriant nuo jos pavojingų atliekų tvarkymo veiklą - konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.

2016 metais įvykdyti reorganizavimai

 •  UAB "Kasatonas" ir UAB "Kasalgis" reorganizavimas prijungimo būdu.
 • UAB "IZOLA" dalies atskyrimas

2017 metais vykdyti reorganizavimai

 • UAB "Naujoji Rosma" ir UAB Rosma LT" reorganizavimas prijungimo būdu.

2018 metais vykdyti reorganizavimai

 • UAB "BIOMETRIJA" dalies atskyrimas     

2019 metais vykdomi reorganizavimai

 • UAB "Kasatonas" reorganizavimas atskyrimo būdu
 • UAB "Tikeras" dalies atskyrimas

2020 metais vykdomi reorganizavimai

 • UAB Ambersta ir UAB "Pūstalaukis" reorganizavimas prijungimo būdu
 • UAB "Veikinsta" ir UAB "Valevesta" reorganizavimas prijungimo būdu

2021 metams suplanuoti reorganizavimai

 • UAB "ESTILITA" dalies atskyrimas


Pertvarkymas

 • VĮ “Lietuvos kuras” pertvarkymas į AB “Lietuvos kuras”  – konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.
 • VĮ “Lietuvos telekomas” pertvarkymas į AB “Lietuvos telekomas”  – konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.
 • VĮ “Lietuvos televizijos ir radijo centras” pertvarkymas  į AB “Lietuvos televizijos ir radijo centras” – konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.
 • UAB “Kretingos komunalininkas” pertvarkymas į savivaldybės įmonę - konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.. 
 • AB "Utenos šilumos tinklai" pertvarkymas į UAB "Utenos šilumos tinklai" - konsultacijos ir dokumentų projektų parengimas.