Įmonių reorganizavimo centras

versloraktas@gmail.com

 
 


Įmonių reorganizavimo ir pertvarkymo konsultantai

8698 45142

Šis įmonių reorganizavimo centras yra neformalus specialistų susivienijimas, susitelkęs bendrai veiklai įmonių ir kitų juridinių asmenų reorganizavimo ir pertvarkymo srityse. Centrą sudaro verslo teisės advokatai ir auditoriai, turintys reorganizavimo ir pertvarkymo dokumentų rengimo patirtį bei dalyvavę vykdant reorganizavimo ir pertvarkymo procesus. Mūsų patirtis 


Mes teikiame visas su reorganizavimu ar pertvarkymu susijusias paslaugas: konsultacijas, rengiame reorganizavimo dokumentus, atstovaujame, siūlome platų spektrą kitų paslaugų, susijusių su įmonių ir kitų juridinių asmenų reorganizavimu ar pertvarkymu.  

Centro koordinatorius: advokatas Gintautas Paltanavičius (Vilniaus advokatų kontora G.Paltanavičius ir partneriai).  www.advokatas.link 

Reorganizavimo ar pertvarkymo užsakymo pateikimo tvarka

Dėl reorganizavimo užsakymo pateikimo galima telefonu arba elektroniniu paštu kreiptis į centro koordinatorių. Su koordinatoriumi aptariama visa pirminė informacija ir paslaugos kaina, taip pat kitos pagrindinės reorganizavimo nuostatos, užsakovo pageidavimai ir jų įvykdymo galimybės.


Atsižvelgiant į užsakovo pageidavimus ir užsakymo apimtis bei sudėtingumą, užsakymą gali vykdyti vienas ar keletas specialistų. Vykdytojų skaičius parenkamas taip, kad reorganizavimas būtų atliktas optimaliai, t.y., kokybiškai, tačiau kuo trumpesniais terminais ir kuo mažesnėmis sąnaudomis.


Susitarus dėl įmonės reorganizavimo ar pertvarkymo užsakymo, vykdytojai su užsakovu sudaro sutartį, kurioje aiškiai apibrėžiamas paslaugų objektas, susitariama dėl paslaugų atlikimo terminų, kainos ir atsakomybės.


Mūsų buveinė yra Vilniuje, tačiau šiuolaikinių komunikacijų laikais atstumas nėra esminė kliūtis. Dirbame su visų Lietuvos vietovių reorganizuojamomis ar pertvarkomomis įmonėmis. Prireikus atvykstame į užsakovo  buveinę. Rengiant reorganizavimo ir/ar pertvarkymo dokumentus, konsultuojame nemokamai.


Kodėl verta rinktis mus?

Didelė įmonių reorganizavimo patirtis, kas leidžia pagrįstai tikėtis, kad planuojamas įmonės pertvarkymas ar reorganizavimas bus atliktas sklandžiai, greitai ir be problemų.


Vykdome tiek paprastus, tiek ir sudėtingus, nestandartinius reorganizavimus.

Reorganizavimo ir/ar pertvarkymo dokumentų rengimo kainos neviršija vidutinių rinkos kainų. A
tsiskaitymas - etapais, tik po darbų atlikimoKainos


Advokatų profesinė veikla apdrausta profesinės civilinės atsakomybės draudimu, kas suteikia garantiją dėl galimų nuostolių kompensavimo.




             Reorganizavimo teisinis reglamentavimas 

Įmonių reorganizavimo bendruosius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas. Atskirų juridinių asmenų reorganizavimo ypatumus gali nustatyti įstatymai, reglamentuojantys atskiras juridinių asmenų teisines formas (Akcinių bendrovių, viešųjų įstaigų, valstybės ir savivaldybės įmonių, asociacijų, ūkinių bendrijų ir kiti. įstatymai). 


Įmonių reorganizavimas ar pertvarkymas yra sudėtingi procesai, kurių metu turi  būti parengiamos reorganizavimo ar pertvarkymo sąlygos ir kompleksiškai sprendžiami valdymo, teisiniai, finansiniai, ekonominiai, apskaitos ir darbuotojų klausimai, kaip tai numato teisės aktai. Patirtis patvirtino, kad sudėtinga be profesionalių specialistų pagalbos  įmonės reorganizavimą ar pertvarkymą įvykdyti greitai, kokybiškai ir be nuostolių.